LOGITACTIC

FORMACIÓN Y ADESTRAMIENTO

Airsoft

Actividade física e recreativa, na que se deben cumprir obxectivos a través de estratexias para descontar xogadores do equipo contrario ou cumprir un tempo esixido.

Paintball

Xogo táctico complexo no que os participantes utilizan marcadores de paintball para disparar bolas de paintball aos membros do outro equipo, cun tempo determinado.

Adestramento táctico

Trátase dunha metodoloxía de adestramento que ten como principal preocupación o xogo e a recreación onde se fai traballo en equipo e a idea é producir técnicas complexas en competición.