LOGIFOR

FORMACIÓN DE LOITA CONTRA INCENDIOS

Supresión básica de incendios

Curso de formación básica sobre os métodos esenciais para a extinción de incendios, adquirindo os coñecementos imprescindibles para facer fronte ás situacións de risco.

Supresión avanzada de incendios

O curso avanzado de extinción de incendios proporciona coñecementos sobre a organización da brigada, uso e mantemento dos equipamentos e métodos de seguridade.

Traballar en espazos reducidos

Nesta formación aprenderás as técnicas de actuación en espazos con atmosferas desfavorables, espazos reducidos, e como afrontar situacións de risco.