LOGIFOR

FORMACIÓN EN SUPERVIVENCIA

Supervivencia no medio natural

Aprenderás as capacidades básicas que debe ter unha persoa ante situacións ou condicións adversas, preparar sinais, buscar abrigo, prepararse para moverse.

Supervivencia en entorno urbano

A supervivencia urbana consiste en ensinarche as habilidades, tácticas e capacidades para sobrevivir a un desastre que poida ocorrer nun centro urbano.

Bushcraft

O adestramento en Bushcraft é a habilidade e o bo uso das habilidades e coñecementos adquiridos para vivir ao aire libre nun medio natural.